Przetaki

Przetaki są to sita stosowane są do ręcznego przesiewania drobnicy (np. piasku, żwiru, zbóż itp.

Posiadamy przetaki o różnych średnicach. W przypadku zapytania ofertowego prosimy podać średnicę przetaka oraz wymiar oczka.